Τοποθεσία

Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 9, Αγ. Ιωάννης (Κνωσσού), 71409, Ηράκλειο Κρήτης